Waarom Boomerang B2B

Wilt u:
* De efficiency van inkoop en de effectiviteit van uw leveranciers vergroten?
* Heeft u meer rendement op ingehuurde diensten nodig,
* Wilt u hulp bij het doorgronden van uw uitdagingen, en deze om te zetten in kansen?
* Of wilt u van gedoe over facturen af?


Dan zit u goed bij Boomerang B2B.

Lees hieronder het overzicht van Boomerang B2B's diensten. 1 LEAN interim inkoop (verander-) management, 2 Spend analyse, 3 Contract management en 4 LEAN Six Sigma Neem contact op met Eduard. Want met zijn inzet gebeurt er wat er nodig om uw bedrijf vooruit te helpen.
Deze diensten zijn een integraal geheel om ook uw bedrijf vooruit te helpen op de weg van continu verbeteren, bijv. vanuit inkoop.

Terug

Interim Inkoop - & Supply Chain Management

Om uw uitdagingen gestructureerd en oplossingsgericht te doorgronden en in kansen om te zetten vergt een speciale mix van vaardigheden. Het bepalen en communiceren van doelstellingen, verifiëren van draagvlak en uitvoering vereist nogal eens inzet van een buitenstaander die met verstand van zaken meekijkt. Iemand die uw inhoudelijke kennis koppelt aan wetmatigheden van procesinrichting, evaluaties van proces-uitkomsten en leiderschap. Met onze inzet gebeurt er LEAN wat er nodig om uw bedrijf vooruit te helpen. Want via Boomerang B2B krijgt u op interim basis toegang tot de vereiste mix van kennis en vaardigheden in Inkoop en LEAN Management, inclusief de SAAS middelen voor LEAN werken en geautomatiseerd contract management.

Lees Meer over Interim Inkoop- & SCM

Terug

Spend Analyse


Inzicht in de uitgaven begint bij het kennen van de cijfers; welk bedrag is aan welke leverancier en waarvoor uitgegeven? Meestal is de spenddata wel uit een boekhoudpakket / de administratie te halen; dat geeft een eerste overzicht. Om echter het nodige diepere inzicht te krijgen, tot op het niveau dat u zeker weet dat uw bedrijf echt geen cent teveel uitgeeft is het nodig helder te krijgen hoe de uitgaven tot stand zijn gekomen. Met zijn HEAO, NEVI 2 plus Six Sigma opleiding en ervaring bij organisatie advies bedrijven ontwikkelde Eduard een manier om uitgaven te analyseren die even eenvoudig als doeltreffend is. Door u vanuit inzicht te helpen het spend proces onder controle te krijgen krijgt u de financiële uitgaven onder controle.

Lees meer over Boomerang-B2B's Spend Analyse aanpak


Terug

Contract Management


Contracten beschrijven (kort gezegd) afspraken rond * Wie
* Wat
* Waar
* Wanneer
* Hoe
* In welke kwaliteit en
* Tegen welke condities
dient te leveren.
De uitvoering van het werk / de levering begint in principe pas nadat er een contract is afgesloten. Het is een proces dat in een bepaalde volgorde doorlopen dient te worden om problemen te voorkomen; net als douchen, afdrogen en aankleden. Met Boomerang B2B's LEAN Inkoop Management zorgen we er voor dat de gecontracteerde afspraken over goederen en/of diensten zoals ze op papier staan ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Bij voorbeeld door de volgorde van het bestelproces veilig te stellen. Boomerang B2B kan u naast de kennis en vaardigheden ook de nodige middelen voor contract management leveren in de vorm van 2Agree software.

Lees meer over Boomerang B2B's Contract Management


Terug

Gebruik LEAN Six Sigma om (inkoop) bedrijfsvoering te verbeteren

Six Sigma is een bewezen methode om processen en de daaruit voortkomende resultaten te verbeteren; LEAN 6 sigma is daar van afgeleid. Six Sigma BlackBelt Eduard van der Werk is in de automobielbranche getraind om projecten in het verbeteren in de 6 sigma DMAIC structuur uit te voeren en te leiden. Hij zet zijn geïntegreerde 6 Sigma vaardigheden in bij het optimaliseren van inkoop en aanverwante processen. Heel LEAN pakken we de bronnen van verspilling aan; optimaliseren van transport, voorraadniveau’s of overproductie, om van defecten nog maar niet te spreken. Eduard is partner van DrawBridge54 en kan u daardoor met de krachtige DB54 LEAN Simplificeer methode helpen heel concreet en relatief simpel in duidelijk gestructureerde "sprints" vooruit helpen in de implementatie van LEAN werken in inkoop. Dit resulteert in meerwaarde voor u als klant en daarmee ook voor uw leveranciers. Zo krijgt u de capaciteit om met een ervaren 6 Sigma Black Belt “data driven decision making” vorm, inhoud en resultaat te geven

Lees meer over Boomerang B2B's LEAN (inkoop) Management


Terug