Overzicht Portfolio

Herkent u dat wat we de wereld insturen, hoe dan ook bij ons terug komt? Boomerang B2B gebruikt deze wetmatigheid om Inkoop en Supply Chain Management zodanig te benutten dat organisaties krijgen wat ze nodig hebben. Door beter management van de inkoop kunnen uw leveranciers u beter van dienst zijn. Eduard van der Werk help u om dat te realiseren.

Eduard van der Werk is Specialist in LEAN Inkoop & Supply CHANGE Management

Ed’s Boomerang B2B aanpak van SCM onderscheid zich door in de samenwerking met de leveranciers LEAN te onderzoeken hoe we het samen beter kunnen doen. Zodoende leren uw medewerkers (projectleiders, afdelingshoofden en inkopers) hoe ze hun werk samen met leveranciers ook na vertrek van de interimhulp zelfstandig professioneler kunnen uitvoeren.

Stuur een goede inkoop opdracht naar je leverancier

Over de naam De naam Boomerang B2B verwijst naar hoe we terugkrijgen wat we zelf de wereld in sturen. Bij Boomerang B2B gaan we er vanuit dat we door hier bewust goed mee om te gaan onze resultaten positief kunnen beïnvloeden. Alleen een goede uitvoering van inkoop & supply change management levert een goede uitvoering van de leverancier. Hierbij definiëren we ‘goed’ als ‘geschikt voor het doel’.

Het ontstaan van Boomerang B2B

De Boomerang B2B methode is voortgekomen uit decennia ervaring in professionele inkoop- en verandermanagement. – Evaluatie van ervaringen leidde tot een simpele tweedeling: Er is succes of niet. En hoe komt dat nu eigenlijk..? Met de unieke mix van kennis en vaardigheden van Eduard leert u hoe dit inzichtelijk wordt. Voor het bereiken/aantrekken van succes is de de eigen houding van de persoon of organisatie die aan het beoogde succes werkt crusiaal. Net als bij het spelen met een Boomerang geldt dat je hem wel of niet vangt. Je vangt wel of niet het succes van de projecten of bedrijfsvoering. Maatgevend hierin is hoe je de Boomerang ZELF de wereld instuurt. Daar zit de causale relatie. We verbeteren de wereld door bij onsZelf te beginnen.

De Boomerang B2B aanpak

De Boomerang B2B aanpak is een unieke mix van kennis en vaardigheden op het gebied van:
* Resultaatgericht inkoopprojectmanagement
* Prestatie inkoop (Best Value Procurement)
* Lean Six Sigma
* Leiderschap en verandermanagement
Hierbij staat het belang van de opdrachtgever centraal, en Eduard helpt u zodanig met de leveranciers samen te werken dat uw belangen optimaal gediend worden. Dit betekent het beheersen van risico’s en kosten, inclusief het veilig stellen dat het ook met uw leverancier goed kan gaan. We creëren Win / Win / Win relaties.

Resultaten Boomerang B2B

De Boomerang B2B aanpak resulteerde eerder in halvering van kosten, besparingen tot wel 90% en doorbraken van succes waar men al decennia naar zocht. Met vaak marginale investeringen kunnen enorme verbeteringen in rendementen worden bereikt. Simpelweg door zodanig samen te werken dat niet de een wint ten koste van de ander, maar door te zorgen dat er gezamenlijke successen geboekt worden.

Doelgroep Boomerang B2B

Eduard van der Werk kiest te werken voor bedrijven en/of organisaties die zich bewust zijn van hun eigen mogelijkheden, uitdagingen en verantwoordelijkheden. Deze zullen bij uitstek floreren bij de Boomerang B2B aanpak. Wie alleen naar een ander wil wijzen zonder hand in eigen boezem te steken valt dus buiten de doelgroep. Bij voorkeur werkt Eduard in de provicies Friesland, Groningen, Drenthe of Overijssel.

LEAN Verandermanagement

Ook voor inkoop geldt dat de uitkomst het resultaat van een proces is. Betere resultaten vereisen een betere dus andere aanpak; Ed helpt u graag te bepalen wat en hoe het beter kan. Door zijn unieke mix van kennis en ervaring kent hij de weg in zowel het inkoopproces als ook in verandermanagement; hij leidt de organisatie en haar mensen door ze (waar nodig) stap voor stap te begeleiden.

CONTRACT MANAGEMENT

Goed Contract Management zorgt er voor dat de afspraken over te leveren goederen en/of diensten zoals ze op papier staan ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Ed’s aanpak onder- scheid zich door de te leveren prestaties te kwantificeren en de interpretaties van de communica- tie hierover te valideren. Juist wanneer er conflicten hierover zijn of dreigen maakt hij hierin een verschil.

Boomerang VOORBEELD: B2B RESULTAAT INZET BOOMERANG B2B AANPAK

Bij een opdrachtgever is er veel geïnvesteerd in LEAN werken, wat ze in het Fries ‘Tûk’ noemen. Vanwege Ed’s ruime ervaring in deze manier van denken en werken heeft hij bij verschillende projecten bijgedragen aan verlaging van de kosten en verhoging van het rendement. Waar er een idee was om een technisch expert voor een aantal maanden in te huren herkende Eduard de mogelijkheid om het werk niet door die expert alleen te laten doen, maar de expert de collega’s te leren het zelf te doen. Zodoende waren er veel minder uren van de expert nodig en kan de organisatie de taken voortaan op eigen kracht uitvoeren.

Sinds 1966

Geboren in Friesland (1966) groeide Eduard op in het bedrijf van z’n ouders. Hij voltooide de Middelbare Detailhandel School en daarna HEAO IBS. Aan Ryerson University in Toronto deed hij zijn specialisatie in SCM en industriële marketing; zo leerde hij tevens ‘near-native Engels’ spreken, maar ook hoe je inkoop verkoopt (1992).

Opleidingen

Tijdens zijn werk als inkoopmanager in de automobielindustrie maakte hij zijn NEVI 2 vak- opleiding af en werd hij opgeleid tot Six Sigma BlackBelt/projectmanager (2000); dat was waar en hoe hij processen hoogwaardig leerde analyseren en structureren. Daarna volgde hij een opleiding tot Master Practioner NLP om later verder te gaan op het terrein van coaching; hij specialiseerde zich om de kernkwaliteiten en Core Energetics van mensen en organisaties te doen excelleren (2014).

Eduard volgde diverse opleidingen en trainingen op het gebeid van leiderschapsontwikkeling en reisde naar Alaska voor seminars over ‘The Science of Deliberate Creation’. Hij omarmde dit credo om snel positieve vernderingen te weeg te brengen waar iedereen beter van wordt, niemand uitgesloten.

Tot in de eerste jaren van de economische crisis organiseerde hij onder de naam ‘Mister-Ed’ management trainingen met inzet van zijn Friese paarden. Verder leeft Eduard vitaal en sportief. Zo beklom hij met het pioniersteam rond de Icemaan de Kilimanjaro in 48 uur terwijl 5 dagen de norm en rende de Poolcirkel Marathon.
Eduard is sinds 2011 de ‘dwaze vader’ van een fantastische zoon: Valentijn. Eduard’s inzet tegen ouderverstoting en het leed dat kinderen wordt aangedaan leidde tot reportages op TV en vragen in het Parlement. Ook hierin kiest Ed een positieve verandering te bewerkstelligen.

Leverancier’s accountmanager over Ed’s werk op Linked In:

“I know Ed as customer during my time at OceanOptics. Together we worked on streamlining the relationship. During this time, Ed was an inspiration for me and he challenged me and the organization to think beyond what would be ‘the impossible’. Ed always asked the questions that none of the purchasers had asked that I talked with. Through this we managed to lift the business relationship to a higher level increasing the successes and revenues on both ends. He’s absolutely in my top 3 all-time business relationships after 10 years of commercial working experience”.