Lean Six Sigma in Inkoop & SCM

LEAN Six Sigma is een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van meerwaarde. De beleving van "waarde voor de klant" staat centraal in alle processen. De rest blijkt verspilling en verdwijnt. Alleen waar de klant voor wil betalen blijft over. Hierdoor verbetert de kwaliteit ( = geschiktheid voor het doel), worden doorlooptijden verkort en verminderen de totale kosten. En vaak is dat de sleutel om als bedrijf überhaupt in business te blijven of betere arbeidsvoorwaarden te kunnen creëren. 

LEAN SIMPLIFIER

* Herken je dat 't soms nodig is om zaken anders te gaan aanpakken ?
* Geldt bij jullie ook dat de werkvloer  gemiddeld weinig zin heeft in verandering ?
* En als iets al anders moet, dat mensen daar dan invloed op willen uitoefenen?
- Wees dan gerust, want het kan simpel.
Daarvoor heeft Ed de "LEAN SIMPLIFIER"  in z'n gereedschapskist.
Waar en wanneer nodig kunnen we deze stap-voor-stap (Agile) super concrete aanpak van LEAN principes en technieken benutten om in opvallend korte tijd krachtige stappen te maken in het synchroniseren van wat de bedoeling is en wat er wekelijks gebeurt, inclusief 't gestructureerd oplossen van de bottlenecks. 

Boomerang B2B levert met de DrawBridge54 aanpak een eenvoudige,
web-based "7 Sprints" aanpak.

Met deze stap-voor-stap aanpak doorlopen we samen de bedrijfsprocessen.
Samen met hun managers. Stap voor stap.
En zo op 't gezamenlijke doel af. Waar 't lastig is helpen we elkaar.
Samen Win / Win / Win relaties creëren. Betrouwbaar. Haalbaar. Simpel.

Lees meer en download het organisatie-verbeter-boekje

Met de LEAN Simplifier van DrawBridge 54 pakken we dit in 7 concrete "sprints" aan.

Implementatie LEAN Six Sigma

Boomerang B2b c.q. Eduard van der Werk is partner van DrawBridge 54 en gebruikt de DB54 aanpak en gepatenteerde software. Bekijk even rusting het onderstaande filmpje over hoe effectief de DB54 aanpak is.

Samengevat: De DB54 aanpak sluit aan bij wat er werkelijk / in de praktijk gebeurt. De capaciteit van deze mensen wort zo vroeg mogelijk in het proces betrokken. Vanuit inkoop noemen we dit ook wel "Early Supplier Involvement" - de leverancier van de diensten betrekken we in het verbeterproces. Niet om hen te vertellen dat het beter moet, maar ook om te luisteren naar hoe het volens hen beter kan. Want zeg nou zelf; hoe zou u 't vinden als iemand die uw processen amper kent u komt voorschrijven hoe u uw werk moet doen? Is het niet veel effectiever om ook in een hiërarchische relatie gewoon op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te communiceren? Onze ervaring is dat we hier veel meer mee bereiken!

Hoe makkelijk kun je LEAN gaan werken?

Wilt u / wil jij:

 • in een vast format werken zodat het herkenbaar is voor iedereen?
 • dit voor iedereen altijd en overal toegankelijk hebben?
 • dit bottom-up en participatief kunnen doen zodat iedereen aanhaakt en verantwoording draagt?
 • dit vol continue doen zodat we het hoogste rendement uit de afdeling halen?

Dan ben je hier aan het goede adres, want:

In 7 stappen naar leuker en nuttiger werken:

Wij hebben en gebruiken een online 7 stappenplan waarin we per afdeling de volgende vragen met de key-players doorlopen:

   1. Waar gaan we naartoe? Hoe vertaal ik dat doel naar mijn eigen afdelingen?
   2. Wat doen wij? Welke processen kennen wij?
   3. Hoe voeren wij die processen uit? Waar staan ze beschreven?
   4. Welke afdeling is waarvoor verantwoordelijk? Zijn er overlappingen?
   5. Welke knelpunten zijn er in onze afdeling? Hoe gaan we die oplossen?
   6. Als we alles in kaart hebben gebracht, hoe gaan we dan afspraken maken?
   7. Hoe houd ik nu controle op alle verbeteringen?

Al deze vragen zijn op een eenvoudige manier verwerkt in de Drawbridge54 aanpak met bijbehorende (SAAS) Verandermanagement Software.
U kunt dus kiezen deze aanpak eerst op 1 afdeling uit te rollen om daarna meerdere afdelingen of uw hele organisatie in het continu verbeter proces te betrekken.

Verandermanagement situatie:

Heeft uw organisatie bepaalde strategische verander-doelen voor ogen die u wilt realiseren om uw positie in de markt te handhaven?
Wilt u werken aan zaken zoals winstgevende groei, of om de concurrentie voor te blijven?

Om dit gerealiseerd te krijgen zet u vast bepaalde programma’s en projecten op. Daaruit komen weer operationele activiteiten voor de werkvloer. Al deze zaken worden veelal vanuit de directie bedacht, bepaald en uitgevoerd. Ze zijn complex omdat er verwacht wordt dat we onze oude gewoonten en manieren van werken "even omzetten naar nieuwe vormen van werken".

Drawbridge54 Verandermanagement Software helpt u dit te stroomlijnen.