‘Vanuit inkoop zorgen dat er optimaal binnenkomt wat er nodig is; dat is wat ik doe.’

Inkoop – & Supply Chain Management gaat over de behoefte van jouw organisatie..!

Interim Inkoop en Supply Chain Management

* Heeft u een (flinke) klus in Inkoop en SCM en daar deskundige hulp bij nodig ?
* Wilt u de efficiency van inkoop en de effectiviteit van uw leveranciers vergroten?
* Heeft u meer rendement op ingehuurde diensten nodig, of wilt u van gedoe over facturen af?
* Moet de inkoop binnen uw bedrijf en de samenwerking met uw leveranciers structureel beter,
* En heeft u/uw inkoopteam hier professionele Inkoopondersteuning hulp bij nodig?

Dan zit u goed bij Ed van der Werk, de Inkoop – en SCM specialist !

 

Inkoop en SCM is een vak en daar heeft Ed een brede ervaring in. Zijn deskundigheid kunt u inhuren.
Hij verbetert leveranciersrelaties zodat u krijgt wat u nodig heeft en uitdagingen worden omgezet in kansen.
Met zijn inzet gebeurt er wat er nodig is om bedrijven echt vooruit te helpen in het creëren van toegevoegde waarde.
Zijn aanpak leverde meer dan eens efficiency verbeteringen op die flinke besparingen opleverden; zo is de investering hierin gauw terugverdiend! (Op deze site staan verslagen van projecten die miljoenen Euro’s bespaarden; double digit savings zijn voor Ed niet ongewoon 😉 )

Spend Analyse

Inzicht in de uitgaven begint bij het kennen van de cijfers. Welk bedrag is aan welke leverancier en waarvoor uitgegeven?
Meestal zijn spenddata wel uit een boekhoudpakket / de administratie te halen; dat geeft een eerste overzicht.
Om van overzicht tot inzicht te komen is het nodig helder te krijgen hoe de uitgaven tot stand zijn gekomen.
Bij Boomerang B2B hanteert Ed een manier om uitgaven te analyseren die even eenvoudig als doeltreffend is.
Zodra u ‘t ziet vraagt u zich af waarom u ‘t nog niet had bedacht, maar da’s vaker met een goed idee – toch?
Hij helpt u het uitgaveproces onder controle te krijgen. Zo krijgt u de uitgaven zelf onder controle.

Contract Management

Contracteren is een essentieel onderdeel van het Inkoopproces / Procurement.
Zodra u hier vragen over heeft, komt u op het terrein van contract- en leveranciers management.
De belangen dienen wederzijds serieus te worden gemanaged en hiervoor heeft u passende capaciteiten nodig.
Inzicht, ervaring en contractmanagement systemen en SLA’s kunt u bij Ed’s Boomerang B2B inhuren.
Ed koppelt zijn ervaringen in LEAN Six Sigma aan contractmanagement, zorgt dat niet alleen het resultaat maar vooral ook de KPI’s van het proces duidelijk gecontracteerd worden. Ervaring leert dat juist deze benadering essentieel is in het voorkomen of redden van vaak hoog oplopende conflicten in zakelijke relaties.

Six Sigma & LEAN Six Sigma

Six Sigma is een bewezen methode om processen en de daaruit voortkomende resultaten te verbeteren; LEAN 6 Sigma is daar van afgeleid. Ed is in de automobielbranche getraind om projecten in de 6 Sigma DMAIC structuur te leiden. Kenners weten dat dit een proces van vallen en opstaan is, en ook voor Ed kwam het succes pas toen hij leerde om zaken weer simpel en LEAN te maken. Sindsdien (2000) zet Ed de geleerde 6 Sigma vaardigheden in bij het uitvoeren en optimaliseren van inkoop en aanverwante processen.
Heel LEAN pakken we de bronnen van verspilling aan; intern en waar nodig in oplossingsgerichte samenwerking met leveranciers.
Dit resulteert in meerwaarde voor u als klant en versterkt het partnerschap met uw leveranciers.
Benut de capaciteit van deze ervaren 6 Sigma Black Belt om “data driven decision making” vorm, inhoud en resultaat te geven. Lees meer

Wat, Hoe en Waarom Boomerang Inkoop Management

De "gouden cirkel" van Ed's inkoopwerk:
Wat: Professionele uitvoering Inkoop en SCM.
- Ed biedt kort- of langdurige, daadkrachtige inkoopondersteuning aan bedrijven.
Hoe: Door te zorgen dat het inkoopproces op orde is / komt.
- Zaken zo simpel mogelijk maken, bij de kern van de vraag te komen / blijven.
- Ed zet hierbij zijn unieke mix van LEAN Six Sigma en coaching vaardigheden in.
- Inzet van decennia ervaring bij een breeds scala van bedrijven, van groot tot klein.
Waarom: Omdat we de wereld verbeteren door ons werk steeds beter te doen.
- Ed gelooft in "leading by example" - door steeds betere inkoop krijgen we steeds betere leveringen, voorkomen we verspilling waarmee we de ecologische footprint minimaliseren en werkgelegenheid, gezondheid en welvaart stimuleren.


Met Ed's inzet gebeurt er in de Supply Chain wat er nodig is om bedrijven vanuit inkoop LEAN te laten samenwerken.

Lees Meer over het waarom van Boomerang B2B

LEAN SIMPLIFICEER in Ed’s gereedschapskist

In Ed’s gereedschapskist zit naast z’n unieke mix van brede ervaring en opleidingen een nogal uniek instrument: de LEAN SIMPLIFIER.
Kort gezegd is dit een SAAS onderbouwde structurele aanpak die LEAN implementatie super simpel maakt. In zeven stappen (die in principe in zeven weken doorlopen worden) harmoniseren we heel LEAN daadkrachtig de verbinding tussen missie / strategie en de werkvloer. Het werkt alsof de complexe aspecten van LEAN Six Sigma door een denkbeeldige gehaktmolen zijn gehaald en wel de vitamines en overige voeding- en bouwstoffen zijn behouden maar de LEAN Six Sigma kost gemakkelijker te verteren is. Een Agile aanpak van LEAN!

Als 't inkoopwerk lastig wordt
dan help ik graag 't weer simpel te maken

Want bijna alles wat ik heb zien misgaan
kwam vooral doordat mensen niet goed genoeg snapten wat er van hen verwacht werd.... "

* Opstellen en bewaken Service Level Agreements (SLA’s) in ICT
* Inhuur van (o.a. Agile) SCRUM projectgroepen / consultancy
* RFI’s, RFP’s en onderhandelingen
* Aanschaf of Her-Contracteren ICT licenties

Heeft uw bedrijf Interim capaciteit nodig voor de inkoop van ICT nodig ? Agile of ander SCRUM trajecten?
Ed heeft hierin brede ervaring en helpt u graag professioneel te managen dat u krijgt wat u nodig heeft.

Operational excellence bij inhuur derden / onderaannemers

Een van de projecten waar Ed best een beetje trots op is betreft zijn bijdrage aan veiliger werken binnen een infra-structuur bedrijf.
De betreffende organisatie ervaart een uitdaging waar het gaat om kleine ongelukken en andere (grote) bedreigingen van de bedrijfsveiligheid, met name vanwege sub-contractors / onderaannemers op haar terreinen.
Voor deze organisatie heeft hij de koppeling gemaakt tussen “operational excellence” als afspiegeling van enerzijds veilig werken en anderzijds “cost leadership”.
Immers: Waar er optimaal gewerkt wordt zijn de totale kosten (TCO) op het laagst haalbare niveau en gebeuren er helemaal geen ongelukken.
Goed = goedkoper; reken maar!

Ervaring leert dat procesbeheersing vooral om communicatie draait.
Om duidelijk te maken dat dit een gezamenlijk proces op het niveau van topsport is, heeft Ed de communicatie hierover afgestemd op de toenmalige actualiteit. – Het Nederlandse dames estafette team had op het WK de individueel beste sprintsters, maar de gouden plak werd gemist toen het stokje niet goed genoeg rond ging.
Met deze analogie communiceerden hij dat we elkaar nodig hebben, ook de onderaannemers. Als beloning voor gerealiseerd veilig werken heeft hij voorgesteld de jaarlijkse bedrijfsfeesten voor vast personen open te stellen voor zowel het “eigen personeel” als ook voor de onderaannemers; de extra kosten hiervan werden ruimschoots gecompenseerd door de besparingen die uit het beter samenwerken volgden.
Creëren van win / win / win resultaten is een sport die Ed graag beoefent!

Strategisch Beheer Leveranciers

Ed heeft bij diverse opdrachtgevers bijgedragen aan:
* Strategisch beheer leveranciers
* Ontwikkelen beoordelingsmethodiek leveranciers diensten
* Diverse projecten in inkoop software applicaties en MRO

Een van Ed’s leukste ervaringen betrof een ICT- inkooptraject. Er diende snel een nogal complexe en strategisch belangrijke applicatie te worden gebouwd. Er was slechts een kleine selectie

Coaching van Inkopers, strategie productiebedrijf

Bij diversen opdrachtgevers heeft Ed bijgedragen aan:
* Coachen formele en informele inkopers
* Herzien inkoop strategie en beleid productiebedrijf

Illustratief voorbeeld van de Boomerang B2B ervaring

De fabriek waar Ed werd ingehuurd was onderdeel van een multinational en maakte al jaren verlies. Opnieuw dreigde een groot project mis te lopen vanwege het te laat geleverd krijgen van een module. De projectleider riep inkoop-hulp pas in toen hij zelf al alles had geprobeerd wat hij kon bedenken. (Ervaren inkopers en senior managers zien dit vaak gebeuren)  Zo werd met Ed’s inzet het vereiste resultaat “met veel stoom en kokend water” toch gehaald. De meerkosten voor de leverancier bedroegen meer dan dat de leverancier aan het contract kon verdienen, maar de projectleider wilde dat de extra kosten die het hem had gekost ook door deze leverancier gedragen werden. Het vorige project met hem was immers ook moeizaam verlopen.

De leverancier maakte ondanks zijn verlies geen punt van het betalen van deze extra kosten. Op onze vraag wat de leverancier bij een eventuele derde kans anders zou gaan doen, antwoordde de beste man: “Helemaal niets”. Hij keek ons rustig en zelfbewust aan. – “Luister: met een klein team doe ik dit werk al ruim dertig jaar, ik leid een succesvol miljoenenbedrijf. Al mijn klanten komen regelmatig terug en voor zover er klachten zijn kan ik die per jaar op 1 hand tellen. Alleen hier is het twee keer op rij niet zo soepel gegaan als dat ik gewend ben. Dat vind ik jammer en ik ben dankbaar voor wat we hier samen geleerd hebben. Toch is dit voor mij nog geen reden om mijn succesformule werkelijk te veranderen”.

We krijgen wat we de wereld in slingeren; het leven werkt als een Boomerang. Ook in B2B

In de automotive heeft Ed bijgedragen aan:
* Verplaatsen productie spuitgietdelen (van buitenland naar Brabant)
* Herzien strategie en beleid inkoop / SCM
* Toepassen Early Supplier Involvement in modulebouw

Samenwerking met leverancier verbeteren

Een ervaring die Ed hier graag met u deelt betreft het samenwerken met een leverancier van functionaliteit die cruciaal was in de grote / kostbare machines die de fabriek waar Ed voor werkte bouwde. In de technologische ontwikkeling van computers was het inmiddels zo ver dat de benutte software niet langer een dikke computer nodig had, maar ook in een app op een draagbaar apparaat kon functioneren. Dat bood de mogelijkheid om een klein en relatief goedkoop apparaat aan veel meer nieuwe klanten te kunnen aanbieden. Die samenwerking transformeerde de hele leveranceisrelatie in korte tijd van tactisch tot strategisch partnerschap.

In de automotive heeft Ed bijgedragen aan:
* Verplaatsen productie spuitgietdelen (van buitenland naar Brabant)
* Herzien strategie en beleid inkoop / SCM
* Toepassen Early Supplier Involvement in modulebouw

Samenwerking met leverancier verbeteren

Een ervaring die Ed hier graag met u deelt betreft het samenwerken met een leverancier van functionaliteit die cruciaal was in de grote / kostbare machines die de fabriek waar Ed voor werkte bouwde. In de technologische ontwikkeling van computers was het inmiddels zo ver dat de benutte software niet langer een dikke computer nodig had, maar ook in een app op een draagbaar apparaat kon functioneren. Dat bood de mogelijkheid om een klein en relatief goedkoop apparaat aan veel meer nieuwe klanten te kunnen aanbieden. Die samenwerking transformeerde de hele leveranceisrelatie in korte tijd van tactisch tot strategisch partnerschap.

Recente Blogs

  • De kosten van Falend contract management beteugelen

    Afdelingsmanagers sluiten zelf hun contracten af Waar afdelingsmanagers of budgethouders het voor mekaar kunnen krijgen sluiten ze maar al te

    Read more »


Ed's oplossingen


Ed’s oplossingen zijn gebaseerd op een unieke mix van ervaringen, opleidingen en procesmatige inzichten. Kennis en kunde opgedaan uit opleidingen zoals o.a. NEVI 1 + 2, post HBO kwaliteitsleer zoals Six Sigma. Daarnaast intensieve trainingen in communicatie, coaching en leiderschap met daarin geïntegreerd een passie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Ed's Missie


De missie van Boomerang B2B is het leveren van diensten die de efficiency en het plezier van B2B relaties verhoogt. Bij Ed staat het samen creëren van MeerWaarde voorop.
Ed werkt graag voor klanten die transparant met Boomerang B2B en hun andere leveranciers willen samenwerken; samen bouwen we aan zakelijke relaties waarin we het beste uit elkaar en vooral ook uit onszelf naar voren laten komen.

Ed's Visie


Ed’s visie is dat we terugkrijgen wat we de wereld in sturen. – Een goed inkoopproces met goede bedrijfsvoering levert een goede uitvoering op. Loopt de uitvoering niet goed, dan is het zaak om naar het eigen aandeel hierin te kijken en onszelf en elkaar steeds verder te verbeteren.

‘Als je een kok moet uitleggen hoe hij voor jou moet koken, zit je in het verkeerde restaurant.
Dat is niet zijn schuld, maar iets waar we zelf iets aan kunnen doen.’